Зээлийн нөхцөл хангасан тохиолдолд барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй.

Хугацаа

Шинэ трактор: 12-48 сар хүртэл

Хуучин трактор: 24-36 сар хүртэл

Урьдчилгаа

Шинэ трактор:20%-аас дээш

Хуучин трактор: 30%-аас дээш

Лизингийн хүү

Шинэ трактор: Сарын 1%

Хуучин трактор:Сарын 1.25%

Техникийн даатгал

Шинэ трактор: Үнийн дүнгийн 0.35%

Хуучин трактор: Үнийн дүнгийн 0.5%

Санхүүжилтын шимтгэл

Шинэ трактор: Үнийн дүнгээс хамаарч 0.5%

Хуучин трактор: Үнийн дүнгийн 0.5%

Хураамж

Шинэ трактор: 20’000₮

Хуучин трактор: 20’000₮

Зээлийн барьцаанд трактор + үл хөдлөх хөрөнгө шаардлагатай.

Хугацаа

Шинэ трактор: 24 сар хүртэл

Хуучин трактор: 24 сар хүртэл

Урьдчилгаа

Шинэ трактор: 20% - 60%

Хуучин трактор: 30%-аас дээш

Лизингийн хүү

Шинэ трактор: Сарын 0.3%-1%

Хуучин трактор:Сарын 1.5%-2%

Техникийн даатгал

Шинэ трактор: Үнийн дүнгийн 0.35%

Хуучин трактор: Үнийн дүнгийн 0.5%

Санхүүжилтын шимтгэл

Шинэ трактор: Үнийн дүнгээс хамаарч 0.1%-0.3%

Хуучин трактор: Үнийн дүнгийн 0.3%

Хураамж

Шинэ трактор: 15’000₮

Хуучин трактор:15’000₮

Асуух зүйл байна уу? Бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.